عشق بی پایان tag:http://ali-s-t.mihanblog.com 2020-04-02T17:30:16+01:00 mihanblog.com علی شریعتی 2011-05-30T05:24:49+01:00 2011-05-30T05:24:49+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/38 Alisina touri خدایا  ازعشق امروزمان برای فرداهایی كه فراموش میكنیم    عاشق بوده ایم قدری كناربگذار      به قدریك مشت                      قدریك لبخند...          تافراموش نكنیم                        عاشق بوده ایم   خدایا

 ازعشق امروزمان برای فرداهایی كه فراموش میكنیم

   عاشق بوده ایم قدری كناربگذار

     به قدریك مشت

                     قدریك لبخند...

         تافراموش نكنیم

                       عاشق بوده ایم

            تاعاشق بمانیم

                      وعاشق بمیریم...

                                                           (دكترشریعتی)

]]>
تصویر متحرک 2011-05-30T05:21:48+01:00 2011-05-30T05:21:48+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/37 Alisina touri www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org]]>
راز 2011-04-24T11:48:50+01:00 2011-04-24T11:48:50+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/36 Alisina touri   سنگ قبر من بنویسـید خسته بود اهــل زمین نبود نـمازش شــكســته بود بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود تـنها از این نظر كه سـراپا شـكســته بود بر سنگ قبر من بنویســـــــید پاك بود چشمان او كه دائما از اشك شسـته بود بر سنگ قبر من بنویســید این درخت عمری برای هر تبر و تیشه، دســــته بود بر سنگ قبر من بنویســــــید كل عمر پشت دری كه باز نمی شد نشسته بود گفتی عاشقمی، گفتم دوستت دارم. گفتی اگه یه روز نبینمت میمیرم، گفتم من فقط ناراحت میشم. گفتی من بجز تو به كسی فكر نمی كنم، گفتم اتفاقا من به  

سنگ قبر من بنویسـید خسته بود اهــل زمین نبود نـمازش شــكســته بود بر سنگ قبر من بنویسید شیشه بود تـنها از این نظر كه سـراپا شـكســته بود بر سنگ قبر من بنویســـــــید پاك بود چشمان او كه دائما از اشك شسـته بود بر سنگ قبر من بنویســید این درخت عمری برای هر تبر و تیشه، دســــته بود بر سنگ قبر من بنویســــــید كل عمر پشت دری كه باز نمی شد نشسته بود

گفتی عاشقمی، گفتم دوستت دارم. گفتی اگه یه روز نبینمت میمیرم، گفتم من فقط ناراحت میشم. گفتی من بجز تو به كسی فكر نمی كنم، گفتم اتفاقا من به خیلی ها فكر می كنم. گفتی اگه بری با یكی دیگه من خودمو می كشم، گفتم اما اگه تو بری با یكی دیگه، من فقط دلم میخواد طرف رو خفه كنم. گفتی ... ، گفتم... . حالا فكر كردی فرق ما این هاست؟ نه! فرق ما اینه كه: تو دروغ گفتی، من راستش

]]>
شریعتی 2011-04-24T11:47:28+01:00 2011-04-24T11:47:28+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/35 Alisina touri و در ثروت « فقر » غنی گشتم.و از چشمه « ایمان » سیراب شدم.و در هوای « دوست داشتن » ، دم زدم.و در آرزوی « آزادی » سر بر داشتم.و در بالای « غرور » ، قامت کشیدم.و از « دانش » ، طعامم دادند.و از « شعر » ، شرابم نوشاندند.و از « مهر » نوازشم کردند.و « حقیقت » دینم شد و راه رفتنم.و « خیر » حیاتم شد و کار ماندنم.و « زیبایی » عشقم شد و بهانه زیستنم. و در ثروت « فقر » غنی گشتم.

و از چشمه « ایمان » سیراب شدم.

و در هوای « دوست داشتن » ، دم زدم.

و در آرزوی « آزادی » سر بر داشتم.

و در بالای « غرور » ، قامت کشیدم.

و از « دانش » ، طعامم دادند.

و از « شعر » ، شرابم نوشاندند.

و از « مهر » نوازشم کردند.

و « حقیقت » دینم شد و راه رفتنم.

و « خیر » حیاتم شد و کار ماندنم.

و « زیبایی » عشقم شد و بهانه زیستنم.


]]>
حسرت 2011-04-24T11:46:45+01:00 2011-04-24T11:46:45+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/34 Alisina touri شب بود و سیاهی و ماه پریده رنگ من بودم و نگاه سرد و خسته ی مهتاب بی فروغ همراه با ترنم یک صورت دلربا تنها و بی نصیب چون آرزوی سرد   چون ماه تاب نور                                           دادم به دست باد  همه آرزوی خویش آهسته در شامگاه می خفت در نگاه من ]]> تصوی ر متحرک 2011-04-24T11:44:35+01:00 2011-04-24T11:44:35+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/33 Alisina touri  
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org
www.pix2pix.org www.pix2pix.org]]>
اگر... 2011-04-24T11:43:19+01:00 2011-04-24T11:43:19+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/32 Alisina touri اگر وقتی شخصی را که دوست داری در آغوش  می‌گیری، در میان بازوانت می‌لرزد،   . .   اگر لبهایش بر روی لبهایت همچون آتش سوزنده هستند،     . .    اگر بسختی نفس می‌کشد،  . . .    اگر در دیدگانش برق و درخشندگی خاصی می‌بینی،   . . . .  ولش کن بره پی کارش، چون آنفلوانزای حاد  داره!
اگر وقتی شخصی را که دوست داری در آغوش

 می‌گیری، در میان بازوانت می‌لرزد،
  .
.
 
اگر لبهایش بر روی لبهایت همچون آتش سوزنده هستند،
 
 
.
.
 
 اگر بسختی نفس می‌کشد،
 .
.
.
 
 اگر در دیدگانش برق و درخشندگی خاصی می‌بینی،
 
.
.
.
.
 ولش کن بره پی کارش، چون آنفلوانزای حاد  داره!
]]>
نتوانستم 2011-02-27T06:51:06+01:00 2011-02-27T06:51:06+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/31 Alisina touri   وقتی با تو آشنا شدم؛ درخت مهربانیت آنقدر بلند بود که هرچه بالا رفتم آخرش را ندیدم. معجون زیبایت آنقدر شیرین بود که هر چه نوشیدم نتوانستم تمامش کنم. و دریای عشقت آنقدر وسیع بود که هرچه شنا کردم نتوانستم آخرش را ببینم و سرانجام در آن غرق شدم....   


وقتی با تو آشنا شدم؛ درخت مهربانیت آنقدر بلند بود 

که هرچه بالا رفتم آخرش را ندیدم. 

معجون زیبایت آنقدر شیرین بود که هر چه نوشیدم نتوانستم 

تمامش کنم. 

و دریای عشقت آنقدر وسیع بود 

که هرچه شنا کردم نتوانستم آخرش را ببینم 

و سرانجام در آن غرق شدم.... 
]]>
خریدار عشق 2011-02-27T06:49:47+01:00 2011-02-27T06:49:47+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/30 Alisina touri   خواهم خریدارم شوی تا منم خریدارت شوم         از جان ودل یارم شوی تامن عاشق زارت شوم                           من نهان چون دیگران بازیچه بازیگران                             &  


خواهم خریدارم شوی تا منم خریدارت شوم

        از جان ودل یارم شوی تامن عاشق زارت شوم

                          من نهان چون دیگران بازیچه بازیگران

                                      اول بدست آورم تو را دوم گرفتارت شوم

عاشقی درمان ندارد محبت از درمان مکن

        زندگی را پیش چشم چوشنم گریان مکن

                         شمع سوزان توام اینگونه خاموشم مکن

                                    در کنارت نیستم اما فراموشم مکن

]]>
غمگین... 2011-02-27T06:49:16+01:00 2011-02-27T06:49:16+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/29 Alisina touri          روزی دوباره به سراغم خواهی آمد.ولی میدانم که شادابی ات را در پس جاده های جوانی گم کرده ای .ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.اگرچه فانوس قلبم سوسو می زند و تکه های شکسته­ی قلبم که تو سالها پیش با بی رحمی آن را شکسته ای با یک اشاره ازهم خواهد پاشید.ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.پس از آمدنت در زلال چشمانت خیره خواهم شد و به توخواهم گفت:که                 &nbsp

         روزی دوباره به سراغم خواهی آمد.ولی میدانم که شادابی ات را در پس جاده های

جوانی گم کرده ای .ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.اگرچه فانوس قلبم سوسو

می زند و تکه های شکسته­ی قلبم که تو سالها پیش با بی رحمی آن را شکسته ای با یک

اشاره ازهم خواهد پاشید.ولی بازهم پذیرایت خواهم بود.پس از آمدنت در زلال

چشمانت خیره خواهم شد و به توخواهم گفت:که

                                          

              

                       سالهای زیادی را به انتظارت نشته ام.........

انتظار


]]>
دلتنگی... 2011-02-27T06:47:17+01:00 2011-02-27T06:47:17+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/27 Alisina touri   واژه ها مرا دلتنگ می کند، نگاه ها مرا دلتنگ می کند کوچه ها، خونه ها ،تمام لحظه ها مرا دلتنگ می کندو من با حرف به حرف نامت دلتنگی ام را در میان قصه ها جار می زنماین روزها نه یک با ر بلکه هزار بار دلتنگ تر از همیشه امو باخود هجی می کنم آخرین سکوتی ر اکهنام مرا به ساده ترین شکل ممکن تکرار کرد این روزها من برای دیدنتد لتنگ می شوم...و به همین سادگی برای تمام لحظه های با من نبودنت دلتنگی می کنم و نگاه های خسته ام را از تو میدزدم مبادا رد پای دلتنگی هایم بر زلالی نگاهت جابماند دلتنگی 

واژه ها مرا دلتنگ می کند، نگاه ها مرا دلتنگ می کند

کوچه ها، خونه ها ،تمام لحظه ها مرا دلتنگ می کند

و من با حرف به حرف نامت دلتنگی ام را در میان قصه ها جار می زنم

این روزها نه یک با ر بلکه هزار بار

دلتنگ تر از همیشه ام

و باخود هجی می کنم آخرین سکوتی ر اکه

نام مرا به ساده ترین شکل ممکن تکرار کرد این روزها من

برای دیدنت

د لتنگ می شوم...

و به همین سادگی برای تمام لحظه های با من نبودنت دلتنگی می کنم و

نگاه های خسته ام را از تو میدزدم مبادا رد پای دلتنگی هایم

بر زلالی نگاهت جابماند
]]>
چرا... 2011-02-27T06:44:11+01:00 2011-02-27T06:44:11+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/26 Alisina touri   چرا؟ چرا؟ چرا؟... من که نتونستم جواب بدم شما چطور؟ 1.چرا تو شهروند چشم میدوزن به سبد همدیگه؟ 2.چرا از تو ماشین پوست پرتغال می ریزن بیرون؟ 3.چرا تو اتوبان وقتی به ماشین جلویی می رسند چراغ میدن؟ 4.چرا وقتی می رن شلوار بخرن مغازه های کفش فروشی رو هم  5.نگاه می کنن؟ 6.چرا قبل از ازدواج دنبال پول طرف مقابلن نه اخلاقش؟ 7.چرا بعد از ازدواج دنبال اخلاق طرف مقابلن نه پولش؟ 8.چرا همه دوست دارن از این کشور برن؟ 9.چرا اونهایی که رفتن می خوان برگردن؟  

چرا؟ چرا؟ چرا؟...
من که نتونستم جواب بدم
شما چطور؟1
.چرا تو شهروند چشم میدوزن به سبد همدیگه؟

2.چرا از تو ماشین پوست پرتغال می ریزن بیرون؟
3.چرا تو اتوبان وقتی به ماشین جلویی می رسند چراغ میدن؟

4.چرا وقتی می رن شلوار بخرن مغازه های کفش فروشی رو هم 

5.نگاه می کنن؟

6.چرا قبل از ازدواج دنبال پول طرف مقابلن نه اخلاقش؟

7.چرا بعد از ازدواج دنبال اخلاق طرف مقابلن نه پولش؟

8.چرا همه دوست دارن از این کشور برن؟

9.چرا اونهایی که رفتن می خوان برگردن؟

10.چرا روز پدر همه لباس زیر کادو می خرند؟

11.چرا باجناقها هیچوقت از هم خوششون نمیاد؟

12.چرا زنها نمیتونن ماشین پارک کنن؟

13.چرا تو مهمونی اگه موز بخورن بی کلاسیه ولی سیب و 

پرتغال نه؟

14.چرا هر رابطه ای یا باید مخفی باشه یا به ازدواج ختم بشه؟

15.چرا اگه دوستمون ماشین و خونه بخره ما چشمامون در میاد؟

16.چرا سه تار سه تا تار نداره؟

17.چرا اکثر ماشینها تو ایران یا سفیدن یا سیاه یا نقره ای؟

18.چرا نمیشه با کت و شلوار کتونی پوشید؟

19.چرا ترکها نمیتونن با هم فارسی صحبت کنن؟

20.چرا زنها وقتی ابرو بر می دارن روحیشون بهتر میشه؟(چه 

21.ربطی داره ابرو با روحیه؟

22.چرا زنها وقتی رژلب می زنن گردنشون رو به سمت آینه 

دراز می کنن؟

23.چرا موقع پخش صحبتهای رئیس جمهور زیرنویس تبلیغاتی 

نمی ذارن؟

24.چرا مردم تو تاکسی راجع به سیاست صحبت میکنن؟

25.چرا وقتی یه چیزی خوبه میخایم صاحابش بشیم؟

26.چرا وقتی خانومها به تقاطع می رسن بجای ترمز رو گاز 

فشار میارن؟

27.چرا قسمت مردانه اتوبوس بزرگتر از قسمت زنانه است؟

28.چرا تو اتوبان دست انداز میذارن؟

29.چرا پشت کامیونها شعر می نویسن?

30.چرا سر عقد عروس دفعه سوم میگه بله؟

31.چرا با اینکه همه فضولند از فضولی بدشون میاد؟

32.چرا مردها ترجیح میدن گم شن اما آدرس نپرسن؟

33.چرا با پیتزا دوغ نمیخورن؟

34چرا زنها سالوادور و فارسی 1 رو از شوهراشون بیشتر 

میبینند؟

35.چرا انقدر حواست پرت شده که نفهمیدی از شماره 32 

بلافاصله پریدم شماره 35؟

36.چرا انقدر ساده ای که الان رفتی دوباره بالا شماره 32 تا 35 

رو دیدی؟

37. چرا به چشماتم شک داری ها ؟! چرا
]]>
خدا... 2011-02-27T05:50:03+01:00 2011-02-27T05:50:03+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/24 Alisina touri خستگی را تو به خاطرمسپار که افق نزدیک است                وخدایی بیدارکه تورا می بیند...                           وبه عشق تو همه حادثه ها می چیند                           &nbsp
خستگی را تو به خاطرمسپار که افق نزدیک است

             

 وخدایی بیدارکه تورا می بیند...

       

                  وبه عشق تو همه حادثه ها می چیند

                                                       

                                                   که تو یادش باشی......

 

]]>
زندگی... 2011-02-27T05:48:40+01:00 2011-02-27T05:48:40+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/22 Alisina touri   زندگی دفتری از خاطرهاست...  یک نفر در دل شب،  یک نفر در دل خاک..  یک نفر همدم خوشبختی هاست  یک نفر همسفر سختی هاست چشم تا باز کنیم    عمرمان می گذرد..  ما همه همسفریم  


زندگی دفتری از خاطرهاست...

 یک نفر در دل شب،

 یک نفر در دل خاک..

 یک نفر همدم خوشبختی هاست

 یک نفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز کنیم    عمرمان می گذرد..

 ما همه همسفریم

]]>
مهتاب... 2011-02-27T05:48:04+01:00 2011-02-27T05:48:04+01:00 tag:http://ali-s-t.mihanblog.com/post/21 Alisina touri   می تراود مهتاب می درخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاده سحر صبح می خواهد از من کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند . نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب ای دریغا به برم می شکند. دستها می سایم تا دری بگشایم بر عبث می پایم که به در کس آید در و دیئار به هم ریخته شان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب می درخشد شبتاب مانده  

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس ولیک

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند.

نگران با من استاده سحر

صبح می خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر

در جگر لیکن خاری

از ره این سفرم می شکند .

نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب

ای دریغا به برم می شکند.

دستها می سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می پایم

که به در کس آید

در و دیئار به هم ریخته شان

بر سرم می شکند.

می تراود مهتاب

می درخشد شبتاب

مانده پای آبله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در ، می گوید با خود :

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می شکند.

]]>